Z tutoriala dowiesz się jak zrobić aby produkt miał przekreśloną cenę i pokazaną promocyjną.

Z artykułu dowiecie się Państwo jak utworzyć kategorię promocje i jak przypisać do niej produkty. Tworzenie kategorii w niektórych przypadkach powoduje od razu utworzenie odpowiedniej pozycji menu.

BLOKI w Magento pozwalają na automatyzację pokazywanych treści i np. stworzenie bloku promocji z produktami wyświetlanymi wg konkretnego klucza.

W opisywanej sytuacji zakładamy, że BLOK został utworzony a następnie przypisany jako WIDGET w konkretnej pozycji szablonu (to sprawia, że jest wyświetlany w szablonie przy przeglądaniu strony).

Logujemy się do panelu administracyjnego. Wybieramy ZAWARTOŚĆ > BLOKI

bloki w magento001

z listy wybieramy odpowiedni blok w naszym przypadku będzie to PROMOCJE STRONA GŁÓWNA (identyfikator promocje2).

 

bloki w magento002

 

 

Na powyższym zrzucie widzimy, że blok jest WYŁĄCZONY (nie jest widoczny na stronie ma status nieopublikowany). Interesuje nas zawartość edytora oraz włącznik bloku. W edytorze mamy tekst formatowany HTML oraz specjalny WIDGET (CATALOG PRODUCT LIST) który jest zdefiniowany do pokazywania produktów wg klucza.

Klikając na widget widzimy jego opcje:

bloki w magento003

bloki w magento004

 

W przypadku predefiniowanych widgetów utworzonych przez Cenobitz.com interesuje nas tylko edycja warunków, które określają zakres logiczny sortujący produkty. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić jakie produkty mają być pokazywane a jakie nie. Istnieje także możliwość ręcznego wskazania SKU poszczególnych produktów albo całej kategorii.

Czerwony X usuwa warunek klikając na warunek możemy go edytować poniżej przykład edycji kategorii.

bloki w magento005

 

klikając OTWÓRZ SELEKTOR (oznaczone na czerwono) otwiera nam się lista kategorii do wyboru.

bloki w magento006

 

Po wyedytowaniu warunków można zapisać i opublikować BLOK. Publikacja bloku odbywa się poprzez zmianę STATUSU (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE).

 

Z artykułu dowiecie się Państwo jak poprawnie obrabiać pliki CSV i importować je do sklepu MAGENTO. W artykule omawiamy import CEN i STANÓW MAGAZYNOWYCH.

Zakładamy, że posiadacie Państwo plik CSV z kodami SKU produktów.

IMPORT PLIKU CSV

Po zalogowaniu w panelu MAGENTO przechodzimy do SYSTEM > TRANSFER DANYCH  > IMPORTUJ. Jeśli nie widzisz tego w panelu to poproś wykonawcę sklepu o udzielenie praw dostępu dla danego użytkownika.

import magento 01

 

Wybieramy RODZAJ OBIEKTU: PRODUKTY (nigdy nie wybieramy innej opcji)

ZACHOWANIE IMPORTU wybieramy DODAJ/AKTUALIZUJ

VALIDATION STRATEGY wybieramy ZATRZYMAJ NA BŁĘDZIE

Dozwolona liczba błędów: 10 - pierwsze 10 błędów system pominie i zaimportuje resztę poprawnych danych. Jeśli ilość błędów przekroczy 10 pobranie będzie niemożliwe.

Separator pól (pozostawiamy bez zmian, chyba że na własną rękę przygotowaliśmy plik CSV)

Wiele wartości separatora (pozostawiamy bez zmian, chyba że na własną rękę przygotowaliśmy plik CSV)

Empty attribute value constant (pozostawiamy bez zmian, chyba że na własną rękę przygotowaliśmy plik CSV)

Domknięcie pól puste (pozostawiamy bez zmian, chyba że na własną rękę przygotowaliśmy plik CSV)

Wybierz plik do importu (wybieramy odpowiedni plik) i klikamy SPRAWDŹ DANE - system przetworzy plik. W zależności od ilości wierszy jest to od kilkunastu sekund do kilku minut. Jeśli ilość błędów nie przekracza dozwolonej pojawi się przycisk IMPORTUJ - wciśnięcie przycisku spowoduje zaimportowanie danych.

import magento 02

import magento 03

Import danych w zależności od wielkości plików trwa od kilkunastu sekund do kilkunastu minut (dla np. 50 000 produktów). Dlatego w celu uniknięcia błędów i problemów zalecamy ewentualny import paczkami po 10 000 produktów.

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ PLIK CSV:

STANY MAGAZYNOWE

plik do importu stanów magazynowych powinien mieć TYLKO dwie kolumny. Jedyny zalecany program do obsługi CSV to OPENOFFICE. Odradzamy edycję CSV w EXCEL bez wiedzy jak przygotować taki plik będzie to bardzo trudne.

sku qty
1002010 10.0000

 

ilość podajemy w formacie 10.0000 (dla dziesięciu sztuk na magazynie).

IMPORT CEN

Plik dla cen powinen mieć dwie kolumny sku i price zaś cena netto w formacie 100.0000 dla stu złotych netto.

sku price
1002010 100.0000

 

Import plików CSV jest prosty. Opisaliśmy tutaj więcej, aby uniknąć najczęstszych pytań i błędów.

Jak uniknąć błędów? Edytować pliki dostarczone przez wykonawcę. Ewentualnie nauczyć się poprawnie obrabiać pliki CSV w programie OPEN OFFICE.

Najczęstsze błędy:

1. przygotowany plik posiada błędy podczas ręcznej edycji np. niepoprawne SKU. Jeśli SKU mają polskie czcionki ŁÓŹŻĆĘĄ to plik powinien być zapisany jako CSV z kodowaniem UTF-8

2. przy imporcie zamiast RODZAJ OBIEKTU PRODUKTY wybrany został np. CENY - jeśli chcemy importować ceny CSV to również rodzaj obiektu wybieramy PRODUKTY.

3. plik zawiera nieistniejące produkty.

PO IMPORCIE

Po imporcie należy sprawdzić czy ceny uległy zmianie na frontpage czyli od strony klienta przeglądającego sklep.

 

Order Workflow

W momencie złożenia zamówienia zostaje utworzone zdarzenie w systemie. Pierwotnie złożone zamówienie ma status PENDING (oczekujące) i może być anulowane w każdej chwili, chyba że klient zrealizuje płatność elektroniczną. Po zaksięgowaniu wpłaty albo jej ręcznym zatwierdzeniu przy przelewie tradycyjnym zamówienie może być zafakturowane i wysłane.

KROK 1: SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Finalizacja zamówienia zaczyna się gdy kupujący klika PRZEJDŹ DO KASY w widoku koszyka albo dokona ponowienia istniejącego zamówienia z historii wcześniejszych zamówień.

KROK 2: OCZEKUJĄCE ZAMÓWIENIE - PENDING

W widoku zamówień każde nowo złożone zamówienie ma status oczekujące - to znaczy, że płatność nie została jeszcze przetworzona - zamówienie na tym etapie może być anulowane i edytowane. Pending Payment P24 - oczekujące zamówienie na płatność elektroniczną przelewy24 - po 8 godzinach automatycznie zamówienie powinno zostać anulowane. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie zamówienia z numerem zamówienia i szczegółami.

KROK 3 - OTRZYMANO PŁATNOŚĆ

W przypadku automatycznych płatności jak np. przelewy 24 po zapłacie system Przelewy24 wysyła do sklepu Magento sygnał ZAPŁACONE z kwotami w celu weryfikacji i zmiany statusu zamówienia na PROCESSING (PRZETWARZAM) - w zależności od systemu płatności operator sklepu otrzyma powiadomienie o wpłacie. W przypadku przelewów tradycyjnych na konto bankowe należy samemu zmienić status zamówienia.

Poniższy obrazek przedstawia nowe zamówienie. Możemy je WSTRZYMAĆ. Wystawić FAKTURĘ albo zrealizować DOSTAWĘ.

zamowienie magento

 

Krok 4: FAKTURA - Invoice Order (processing)

Typowo zamówienie jest fakturowane w momencie otrzymania płatności. Niektóre metody płatności mogą wyzwalać automatycznie generowanie tego kroku. Po generowanie rachunku/faktury informacja o tym jest wysyłana do klienta. Kliknięcie FAKTURA jest potrzebne abyśmy nadali zamówieniu status PROCESSING co oznacza, że zostało przyjęte do realizacji.

Krok 5: DOSTAWA

Jeśli kwota przelewu tradycyjnego zgadza się z numerem zamówienia klikamy DOSTAWA. Otwiera się nowe okno. Możemy wpisać numer listu przewozowego

 zamowienie magento2

 Ważną rzeczą jest także ewentualne dodawanie komentarzy do dostawy (patrz poniższy zrzut ekranu) oraz oznaczenie WYŚLIJ e-mail z potwierdzeniem wysyłki do klienta, co spowoduje, że po kliknięciu przycisku WYŚLIJ PRZESYŁKĘ klient otrzyma email powiadamiający o wysyłce i dostawie.

zamowienie magento3

Zamówienie zrealizowane ma status COMPLETE / ZAKOŃCZONE. Takiego zamówienia nie można edytować. Można zrobić FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ co pozwoli na realizację zwrotu o ile chcemy obsługiwać zwroty w zapleczu MAGENTO.

Krok 6 - MASOWE PRZETWARZANIE

Istnieje możliwość masowego przetwarzania przesyłek i tworzenia listów przewozowych - scenariusz każdorazowo uzależniony jest od skomplikowania sklepu i wdrożenia.