Dodawanie kursów i nowych terminów jest o wiele prostsze jeśli klonujemy warsztat z już istniejącego. Bardzo przyspiesza to pracę. Po sklonowaniu możemy zmienić daty, cenę i inne wymagane rzeczy.

Przechodzimy do KOMPONENTY > Menadżer kursów > WARSZTATY otworzy nam się widok tabeli kursów. Wyszukujemy kurs, który chcemy sklonować i klikamy w niego.

klonowanie kursu

Po otwarciu istniejącego kursu natychmiast klikamy ZAPISZ JAKO KOPIĘ. Po zapisaniu zostajemy w tym samym oknie Nazwa kursu/warsztatu będzie miała dopisaną cyfrę w tytule oraz zmieniony ID.

widok tabeli klona

Po sklonowaniu bardzo ważne jest abyśmy poprawili tytuł oraz cenę i terminy. Jeśli prowadzący ulega zmianie, to także poprawmy ten element.

Klonowanie jest przydatne jeśli w przyszłości będziemy mieli archiwalne kursy i na nowy rok będziemy chcieli stworzyć kolejne terminy.

Ważne, aby po sklonowaniu sprawdzić SESJE / LEKCJE przypisane do danego kursu, czy odpowiadają temu, co chcieliśmy osiągnąć, czy może trzeba je poprawić. Poniżej na czerwono zaznaczone jak przejść do SESJI danego warsztatu w widoku kursów.

widok warsztatow

Zalecaną metodą obsługi dużej ilości kursów jest import z pliku CSV (EXCEL). Może się zdarzyć, że będziecie potrzebowali Państwo dodać tygodniowo kilka kursów ręcznie. Z tego artykułu dowiecie się jak to zrobić. Przed rozpoczęciem pracy najlepiej zadbać, aby dla danego kursu istniały w systemie odpowiednie kategorie (segmentacja) oraz jedna kategoria opisu kurs i prowadzący. Pozwala to na powiązanie kursów i wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu.

widok warsztatow

Przechodzimy w KOMPONENTY > MENADŻER KURSÓW > KURSY otwiera nam się widok wszystkich kursów w postaci tabeli. Możemy skorzystać z filtrowania (w celu wyszukania kursów) znajdującego się nad tabelą. Kursy tworzymy zazwyczaj na podstawie klonowania istniejących, jednak w tym przypadku zakładamy, że kurs nigdy nie był skonfigurowany w systemie i tworzymy go od podstaw.

Po kliknięciu UTWÓRZ otwierają nam się szczegóły nowego kursu. Najważniejsze co należy wypełnić to: STAN: OPUBLIKOWANO, TITLE: tytuł kursu, KOD kursu powinien być niepowtarzalny i warto go stosować to taki kod magazynowy. TUTOR - wybieramy prowadzącego albo prowadzących przypisanych do danego kursu. Po przypisaniu prowadzącego jeśli ktoś będzie przeglądał prowadzącego zobaczy przypisane do niego kursy. START DATE / TIME - początek całego kursu wraz z godziną FINISH DATE/ TIME - koniec całego kursu wraz z godziną - to jest widoczne w tabeli kursów i specyfikacji kursu. EXPERIENCE LEVEL - poziom zaawansowania.

nowy kurs

Cena kursu - po kliknięciu CALULATOR pojawi nam się możliwość wyliczenia netto z kwoty brutto.

cena kursu

Warto wybrać PRICE TYPE - typ ceny (za miejsce, za godzinę, za kurs) domyślnie ustawmy ZA MIEJSCE, aby osoby w widoku tabeli widziały za co jest cena w danym kursie. Obecnie w systemie nie ma możliwości przelicznika wg godzin. Cena jest ustalana globalnie za cały kurs.

Min. Attendance - tutaj możemy ustawić minimalną liczbę kursantów która wymagana jest aby kurs się odbył. CAPACITY - tutaj ustawiamy ile miejsc mamy w danym kursie np. 8. Location - tutaj możemy ustawić lokalizację kursu np. Sala 2. HYPERLINK (WARSZTAT) to jeden z ważniejszych elementów do uzupełnienia w definicji kursu, bo tutaj wklejamy link do kategorii opisowej (czyli link do opisu kursu). Jeśli mamy 10 warsztatów o nazwie WARSZTAT XYZ to wzsystkie te warsztaty będą należały do opowiednich kategorii oraz jednej kategorii opisowej o nazwie WARSZTAT XYZ link do tej kategorii opisowej zostanie skopiowany do wszystkich dziesięciu warsztatów polu HYPERLINK. To pozwala na powiązanie TERMINU KURSU (który właśnie edytujemy) z jego opisem.

KATEGORIA - przypisujemy kurs do kategorii, co ważne, jeśli Chcemy aby kurs był w kategorii 2-5 lat, to przypisujemy go do tej i wszystkich nadrzędnych, czyli WSZYSTKIE WARSZTATY, DZIECI I MŁODZIEŻ, 2-5 lat oraz do kategorii będącej opisem kursu. Etykiety - to tagi pozwalające na stworzenie dalszej segmentacji np. poniedziałek, wtorek, środa itd. dzięki czemu osoby mogą wysortować zajęcia o określonym tagu np. poniedziałek (zajęcia odbywające się w poniedziałki) albo promocja, zajęcia wyprzedawane w promocyjnej cenie.

uczestnicy

Wyżej wymienione informacje (pogrubione) są niezbędne do utworzenia nowego kursu. Po wypełnieniu w/w możemy zapisać kurs. Jeśli się pomyliliśmy, to otwieramy po zapisaniu dany kurs i modyfikujemy daty i np. ceny. Nie wypełniamy OPISU kursu, bo ten definiowany jest w kategorii opisowej!

Kategorie pozwalają nam stworzyć "szufladki" i segmentację naszej oferty, kursów. Dlatego tak ważne jest przemyślane tworzenie kategorii. Przechodząc w KOMPONENTY > MENADŻER KURSÓW > KATEGORIE otwiera nam się widok tabeli istniejących kategorii. W tym oknie możemy zmieniać kolejność kategorii, wyłączać je albo klikając na nazwie zmieniać ich nazwę, opisy i inne parametry.

kategorie kursow

 

Klikając w lewym górnym rogu guzik utwórz otwiera nam się nowe okno nowej kategorii. Co ważne w większości przypadków kategorii wypełniamy tylko TYTUŁ KATEGORII oraz ustawiamy zależność PARENT względem innej kategorii. Czyli tworząc nową grupę wiekową 15-18 lat tworzymy kategorię o nazwie 15-18 lat pochodną kategorii Dzieci i młodzież.

nowa kategoria

 

Po wypełnieniu nazwy i przypisaniu nadrzędnej kategorii Zapisujemy klikając ZAPISZ i ZAMKNIJ. System zapisuje kategorię i przenosi nas do widoku tabeli kategorii. Jeśli nie możemy znaleźć kategorii, to możemy skorzystać z Filtra wyszukiwania nad tabelą wpisując nazwę.

Kategorie warsztatów służą nam segmentacji oferty. Jednakże kurs powinien posiadać swój opis, specyfikację. Ponieważ każdy termin kursu to osobny link gdybyśmy tworzyli opis kursu przypisany do konkretnego kursu tworzylibyśmy duplikat treści, co powodowałoby spadek pozycji strony. Dlatego opis kursu tworzymy poprzez kategorię wirtualną. W systemie jest kategoria nadrzędna OPISY WARSZTATÓW. Tworząc kurs o nazwie Akademia rysunku dodajemy 10 kursów z 10 różnymi terminami, a następnie tworzymy nową kategorię pochodną kategorii OPISY WARSZTATÓW, gdzie dodajemy opis. 

Widok listy kategorii widzimy główną grupę kategorii wirtualnej "OPISY WARSZTATÓW" oraz pochodne jej kategorie z nazwami warsztatów. Klikając pierwszy z nich otwieramy kategorię z pełnym opisem warsztatu.

opisy warsztatow2

 

Nastęnie po zapisaniu musimy zadbać, aby wszystkie kursy / warsztaty o nazwie KURS XYZ jak w/w kategoria znalazły się w kategorii KURS XYZ. Dzięki temu po kliknięciu w opis danej kategorii otrzymamy taki efekt, że pod niepowtarzalnym opisem nie posiadającym duplikatu treści otrzymamy listę kursów w postaci tabeli jak poniżej.

opisy warsztatow3

 

Zalecany schemat pracy jest następujący. Przed wprowadzeniem kursów tworzymy kategorie (segmentację) oraz jedną kategorię z nazwą kursu w celu wklejenia opisu. Następnie tworząc kursy na ten i kolejne lata przypinamy warsztaty / kursy do kategorii i jednej z opisem. Dzięki temu zmieniamy jeden opis i zapewniamy ciągłość pozycjonowania.

Po stworzeniu kategorii-opisu warsztatu w systemie utworzony będzie link dostępny przez stronę główną na podstronie opisy warsztatów. Stosowny link kopiujemy i wklejamy przy tworzeniu kursu (albo przy imporcie dodajemy do odpowiedniej kolumny EXCEL) - temat omawiany w artykule tworzenie nowego kursu.

logowanie joomla

Logowanie do systemu

Przechodzimy do okna logowania do zaplecza systemu rezerwacji poprzez link http://domena.com/administrator następnie podajemy hasło i login i zatwierdzamy.

komponenty menager kursow

Po zalogowaniu w górnym meny przechodzimy w KOMPONENTY > Menadżer kursów aby przejść do głównego panelu systemu. Poniżej prezentujemy zrzut ekranu systemu. Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych elementów zostaną omówione w osobnych artykułach.

panel systemu rezerwacji