System K2 to zupełnie inny sposób zarządzania i dodawania treści na stronie opartej o CMS Joomla. Dlatego jeśli mamy stronę zaprojektowaną na bazie K2, to nie używamy odnośnika artykuły i kategorie w menu zaplecza.

Po zalogowaniu się powinniśmy zobaczyć powyższy panel K2, który umożliwia nam z tego miejsca łatwe przejście do ITEMS (artykuły), CATEGORIES (kategorie artykułów)... Jeśli nie widzimy tego panelu bądź jesteśmy w innej części witryny możemy po najechaniu myszką w w górnym menu na COMPONENTS (komponenty) wybrać k2 z rozwijalnej listy.

 komponent k2 joomla