BLOKI w Magento pozwalają na automatyzację pokazywanych treści i np. stworzenie bloku promocji z produktami wyświetlanymi wg konkretnego klucza.

W opisywanej sytuacji zakładamy, że BLOK został utworzony a następnie przypisany jako WIDGET w konkretnej pozycji szablonu (to sprawia, że jest wyświetlany w szablonie przy przeglądaniu strony).

Logujemy się do panelu administracyjnego. Wybieramy ZAWARTOŚĆ > BLOKI

bloki w magento001

z listy wybieramy odpowiedni blok w naszym przypadku będzie to PROMOCJE STRONA GŁÓWNA (identyfikator promocje2).

 

bloki w magento002

 

 

Na powyższym zrzucie widzimy, że blok jest WYŁĄCZONY (nie jest widoczny na stronie ma status nieopublikowany). Interesuje nas zawartość edytora oraz włącznik bloku. W edytorze mamy tekst formatowany HTML oraz specjalny WIDGET (CATALOG PRODUCT LIST) który jest zdefiniowany do pokazywania produktów wg klucza.

Klikając na widget widzimy jego opcje:

bloki w magento003

bloki w magento004

 

W przypadku predefiniowanych widgetów utworzonych przez Cenobitz.com interesuje nas tylko edycja warunków, które określają zakres logiczny sortujący produkty. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić jakie produkty mają być pokazywane a jakie nie. Istnieje także możliwość ręcznego wskazania SKU poszczególnych produktów albo całej kategorii.

Czerwony X usuwa warunek klikając na warunek możemy go edytować poniżej przykład edycji kategorii.

bloki w magento005

 

klikając OTWÓRZ SELEKTOR (oznaczone na czerwono) otwiera nam się lista kategorii do wyboru.

bloki w magento006

 

Po wyedytowaniu warunków można zapisać i opublikować BLOK. Publikacja bloku odbywa się poprzez zmianę STATUSU (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE).