POCZTA: Konfiguracja GMAIL do obsługi konta e-mail#

Data: 2015-10-02 17:50:45

Z tego artykułu dowiesz się jak skonfigurować konto Gmail do obsługi zewnętrznego konta, tak aby Gmail pobierał pocztę z konta oraz abyś mógł wysyłać z Gmaila pocztę jako użytkownik z zewnętrznej domeny.

Usługi Gmail są zewnętrznymi względem serwerów i usług Cenobitz. Ten artykuł jest jedyną formą wsparcia jaką możemy zaoferować dla Klientów korzystających z darmowych usług GMAIL. Obecny artykuł pozwala na samodzielną konfigurację. Każdy Klient firmy Cenobitz jeśli zleca nam obsługę serwera i zarządzanie skrzynkami pocztowymi otrzymuje login i hasło dostępowe do konta e-mail, a także nazwę hosta.

Logujemy się do konta GMAIL. W ustawieniach wybieramy dodanie nowego konta POP3. Dane zawarte na zrzutach ekranu są przykładowe.

Wpisujemy nazwę użytkownika (pełen adres email): info@domena.com

Jako hasło wpisujemy hasło do konta. Jako host wpisujemy mail.domena.com (naszego hosta do obsługi poczty). Port 110 (pop3).

Upewniamy się, że nie jest zaznaczona opcja POZOSTAW KOPIĘ POBRANEJ WIADOMOŚCI NA SERWERZE. Jeśli zostawimy tę opcję zaznaczoną, to po pewnym czasie skrzynka się zapcha i przestaniemy otrzymywać pocztę. Klikamy Dodaj konto. Otwiera się nowe okno.

Wpisujemy tam nazwę hosta smtp: mail.domena.com PORT 587

Ponieważ serwer poczty wychodzącej wymaga autoryzacji (logowania) podajemy jako NAZWĘ UŻYTKOWNIKA pełen adres email oraz hasło. Wybieramy opcję POŁĄCZENIE ZABEZPIECZONE PROTOKOŁEM TLS. Po kliknięciu DODAJ KONTO na naszego emaila przyjdzie PIN, który będziemy musieli później wpisać w oknie konfiguracji, aby potwierdzić prawo do korzystania z połączenia konta GMAIL z kontem na naszym serwerze.

Jak pobrać PIN? Jak zalogować się przez webmaila i sprawdzić pocztę na serwerze (nie na gmailu, np. żeby sprawdzić PIN do autoryzacji)? Jakie są poprawne ustawienia i ew. problemy? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule konfiguracja programu pocztowego do obsługi poczty.