Magento 1.9 - Jak dodać produkt z wariantami cenowymi#

Data: 2015-11-12 19:03:44

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Jeśli chcesz wiedzieć jak stworzyć produkt z wariantem cenowym zapoznaj się najpierw z artykułem jak dodać produkt, a później przejdź do poniższego opisu.

Po utworzeniu produktu klikamy w kartę (lewa kolumna) INDYWIDUALNE OPCJE, a następnie jak pokaże nam się okno INDYWIDUALNYCH OPCJI produktu klikamy DODAJ NOWĄ OPCJĘ. Sugeruję wybrać:

TYPO POLA: ROZWIJANE

W TYTULE możemy wpisać taką wartość jaka nam odpowiada np. rozmiar cylindra, wersja produktu, wariant itp. W opcji jest wymagane wybieramy TAK. Następnie tworzymy UTWÓRZ NOWY RZĄD tyle wierszy ile potrzebujemy i dodajemy tytuły informacyjne (mogą to być kody producenta i skrócone nazwy). Cenę, która jest dodawana do CENY NETTO, TYP CENY - stały oznacza, że jest powiększana cena + do pierwotnej. Mamy jeszcze opcję %, która zwiększa nam zgodnie z % marżą. Warto skonfigurować SKU, bo później w koszyku i zamówieniach będzie to lepiej wyglądało.

Efekt powyższej edycji jest następujący:

Uwaga, jeśli chcecie utworzyć WARIANTY produktu, które posiadają stany magazynowe, to potrzebujecie PRODUKT ZŁOŻONY gdzie główny produkt grupuje swoje warianty. Warto dodać, że produkt złożony powinien być widoczny, natomiast produkty pochodne będące WARIANTAMI produktu złożonego powinny być ukryte w widoku katalogu.