Komponent K2 - Tworzenie nowej kategorii#

Data: 2013-05-19 12:00:24

System K2 pozwala na tworzenie katalogu. Kategorie dają nam możliwość segmentacji artykułów. Kategorie mogą mieć nieograniczoną wielopoziomową strukturę drzewa. Mogą mieć różne style i warianty szablonów. W przykładzie omówię kategorię ze zdefiniowanym stylem i szablonem. Artykuł dotyczy Joomla 2.5, ale w 3.0 powinny być bardzo podobne zasady edycji.

W widoku kategorii K2 klikamy UTWÓRZ następnie otwiera nam się nowe okno kategorii. Jak w przypadku zwykłych kategorii Joomla wpisujemy Nazwę z nazwy tworzy się automatycznie aliast (z którego tworzy się link SEF). Następnie, to ważne, należy przyporządkować kategorię do rodzica. Jeśli np. tworzymy wielopoziomowy katalog/ofertę w której kategorią główną jest OFERTA, to ona jest nadrzędną dla nowo tworzonej. Ponieważ mam skonfigurowany styl w jednej kategorii, gdzie poustawiałem wszystkie parametry wyświetlania, rozmiarów obrazków itp. nie musimy już ustawiać po raz kolejny dla każdej kategorii parametrów wyświetlania. Wystarczy, że wybierzemy INHERIT PARAMETERS FROM (u mnie jest to kategoria o nazwie mikroskopy biologiczne). Następnie dodajemy opis kategorii i obrazek (ilustrację kategorii). Zapisujemy i od teraz możemy dodać artykuły (np. produkty) przypisane do konkretnej kategorii.