Komponent K2 - Tworzenie nowego artykułu w K2#

Data: 2012-08-08 14:26:58

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego i przejściu do komponentu K2 klikamy zakładkę ITEMS (artykuły). Otwiera nam się podstrona z widokiem listy artykułów. W prawym górnym rogu klikamy NEW (utwórz).

System przenosi nas na podstronę nowego artykułu. Żeby artykuł został opublikowany musimy pamiętać o następujących rzeczach: wpisaniu tytułu, wyborze odpowiedniej kategorii w której artykuł ma się wyświetlać, sprawdzeniu czy artykuł ma status PUBLISHED (opublikowany) i czy ma prawa dostępu PUBLIC (publiczny). Zazwyczaj te dwie ostatnie opcje są domyślnie ustawione właściwie. Następnie w oknie INTROTEXT wpisujemy treść tzw. wstępniaka, który jest wyświetlany w widoku wielu artykułów. Jeśli mamy poniżej okno FULLTEXT wstawiamy tam dalszą treść artykuły - czyli to, co się pojawia po czytaj więcej.

W zakładce IMAGE (obrazek) możemy dodać pierwsze zdjęcie.

Po wpisaniu tytułu treści artykułu, dodaniu zdjęć w prawym górnym rogu klikamy ikonę ZAPISZ I ZAMKNIJ, co powoduje zapisanie artykułu i wyjście z niego. W osobnym artykule omawiam szczegółowo jak edytować treść w oknie edycji.