Joomla - Logowanie do panelu administracyjnego#

Data: 2010-02-03 14:35:43

W celu zalogowania się do panelu administracyjnego wykonaj następujące kroki. Otwórz nową kartę lub okno w przeglądarce i wpisz adres, np. www.twoja_witryna.com/administrator albo - jeśli Joomla! jest zainstalowany na komputerze lokalnym http://localhost/administrator. W oknie logowania wpisz swoją nazwę (w świeżej instalacji: admin) i hasło. Czasami ze względów bezpieczeństwa administrator zarządzający witryną zmieni adres panela logowania - wtedy postępuj zgodnie z jego wytycznymi.

![](/_static/images/stories/helpdesk/logowanie_do_panelu_administracyjnego_joomla.jpg)