Przywracanie poprzedniej wersji artykułu Wordpress#

Data: 2022-01-12 09:50:24

Wordpress posiada wbudowane wersjonowanie artykułów i wpisów dzięki czemu w przypadku zepsucia podstrony podczas edycji możemy przywrócić wcześniejszą wersję.

Wchodzimy w zepsuty artykuł. Z prawej strony jest sekcja PUBLIKUJ gdzie mamy wersje (patrz obrazek).

Klikając odnośnik PRZEGLĄDAJ otworzy nam się przeglądarka wszystkich zmian w danym artykule. Zalecamy ostrożność w przywracaniu wersji. Jeśli przesuniemy suwak o 1 w lewo tak, aby podejrzeć wersję ostatnią mamy możliwość przywrócić przedostatnią wersję artykułu.

Sprawdzamy czy interesujące nas zmiany są obecne w artykule i przywracamy wersję klikając PRZYWRÓĆ WYBRANĄ WERSJĘ spowoduje to nadpisanie artykułu nowym kodem po przywróceniu należy zapisać artykuł klikając PUBLIKUJ.

Weryfikujemy zmiany poprzez odświeżenie strony online - co ważne, jeśli strona Wordpress posiada mechanizm AUTOOPTIMIZE po wprowadzeniu zmian może być konieczne odświeżenie pamięci podręcznej strony tak aby natychmiast pod odświeżeniu podejrzeć zmiany.