VirtueMart - Edycja ceny, nazwy i kategorii produktu VirtueMart#

Data: 2013-04-07 21:23:19

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

W artykule tworzenie nowego produktu opisałem jak utworzyć bądź edytować istniejący produkt VirtueMart. W momencie tworzenia bądź edycji produktu jesteśmy w karcie produktu.

Tam w zakładce INFORMACJE PODSTAWOWE możemy nadać SKU (kod magazynowy, który powinien być niepowtarzalny dla każdego produktu), nazwę produktu, producenta produktu oraz przypisać produkt do jednej bądź większej ilości kategorii. W polu KOSZT ZAKUPU wytworzenia produktu (jakiś kretyn bez pojęcia przetłumaczył tak tę frazę) możemy wpisać cenę bazową, która nie jest ceną zakupu tylko po prostu ceną netto. Po wprowadzeniu zmian na tej karcie możemy zmienić opis produktu, albo ustalić stan magazynowy produktu, a później dodać zdjęcie produktu.