Logowanie i pierwsze kroki w systemie rezerwacji#

Data: 2016-08-22 10:03:00

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Logowanie do systemu

Przechodzimy do okna logowania do zaplecza systemu rezerwacji poprzez link http://domena.com/administrator następnie podajemy hasło i login i zatwierdzamy.

Po zalogowaniu w górnym meny przechodzimy w KOMPONENTY > Menadżer kursów aby przejść do głównego panelu systemu. Poniżej prezentujemy zrzut ekranu systemu. Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych elementów zostaną omówione w osobnych artykułach.