Zabezpieczenie dwuskładnikowe w Nextcloud#

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to metoda zabezpieczania konta, która wymaga dwóch różnych metod weryfikacji tożsamości. W Nextcloud jest kilka różnych sposobów włączenia 2FA, ale najbardziej popularnym jest uwierzytelnianie oparte na kodach TOTP (Time-Based One-Time Password).

Poniżej znajduje się krok po kroku instrukcja jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe na koncie Nextcloud:

  1. Zaloguj się na swoje konto Nextcloud.

  2. Kliknij na swój avatar w prawym górnym rogu strony i wybierz Ustawienia.

  3. W lewym menu przejdź do sekcji Bezpieczeństwo.

  4. W sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij Włącz TOTP.

  5. Pojawi się QR kod. Zeskanuj ten kod za pomocą aplikacji autentykatora na swoim smartfonie (np. Google Authenticator lub Authy).

  6. Po zeskanowaniu kodu, Twoja aplikacja autentykatora będzie generować 6-cyfrowe kody co 30 sekund. Wprowadź jeden z wygenerowanych kodów w polu na stronie Nextcloud i kliknij Potwierdź.

  7. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest teraz aktywne na Twoim koncie Nextcloud.

Nextcloud 2fa

Nextcloud Panel