Integracja Nextcloud z Thunderbird#

Thunderbird to popularny klient poczty e-mail, który oferuje wiele zaawansowanych funkcji. Nextcloud oferuje możliwość zintegrowania konta pocztowego, kalendarza i książki adresowej z Thunderbird, co ułatwia zarządzanie i synchronizowanie informacji. Pobierz program Thunderbird

Dostęp do konta pocztowego#

Aby skonfigurować dostęp do konta pocztowego Nextcloud w Thunderbird, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz Thunderbird i przejdź do Menu > Opcje > Konta.

  2. Kliknij Dodaj konto pocztowe.

  3. Wprowadź swoje dane logowania Nextcloud i kliknij Dalej.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

Po konfiguracji, powinieneś być w stanie odbierać i wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z Thunderbird.

Synchronizacja kalendarza#

Thunderbird to rozbudowany klient poczty e-mail, który można przekształcić w pełnoprawne PIM (Personal Information Manager). Jednak nie obsługuje on synchronizacji książki adresowej za pośrednictwem CardDAV oraz automatycznego odkrywania kalendarzy i książek adresowych dostępnych na serwerze. Dlatego do synchronizacji z Nextcloud wymagane są dodatki, które można łatwo zainstalować za pomocą menedżera dodatków Thunderbirda.

Zainstaluj następujące dodatki w Thunderbird przechodząc do zakładki NARZĘDZIA > DODATKI.

TbSync Provider for CalDAV & CardDAV

Po zainstalowaniu dodatku wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do Narzędzia > DODATKI i z lewej strony wybierz zakładkę rozszerzenia a następnie w sekcji TbSync Wybierz ikonę klucza, co spowoduje otwarcie okna. Nextcloud Sychronizacja Tbsync

  2. w nowym oknie Menadżera Konta TbSync wybierz AKCJE KONTA > DODAJ NOWE KONTO > CalDAV & CardDAV, następnie po otwarciu wybierz Automatyczna konfiguracja.

Nextcloud Sychronizacja Tbsync

Nextcloud Sychronizacja Automatyczna konfiguracja

  1. Wprowadź informacje konta nadając informacyjną nazwę dla konta, podając swój login użytkownika nextcloud, hasło aplikacji oraz url serwera (ten adres to po prostu pełna domena bez https://).

Nextcloud Sychronizacja Tbsync

  1. Kliknij dalej i thunderbird powinien połączyć się z serwerem, pola jakie wprowadziłeś zmienią kolor na ciemno-szary i pojawi się komunikat o poprawnym połączeniu.

  2. Następnie musisz kliknąć włącz i synchronizuj to konto - system połączy się z chmurą i zrobi synchronizację wszystkiego. Następnie

Nextcloud Sychronizacja Status Syncrhonizacji

Teraz Twój kalendarz, kontakty oraz zadania Nextcloud powinien być zsynchronizowany z Thunderbird. Pamiętaj, że dodając zdarzenie w kalendarzu możesz mieć wiele kalendarzy i należy korzystać z tego, który ma być synchronizowany.

Nextcloud Panel