Tworzenie globalnego opisu kursu / warsztatu#

Data: 2016-09-27 12:30:10

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Kategorie warsztatów służą nam segmentacji oferty. Jednakże kurs powinien posiadać swój opis, specyfikację. Ponieważ każdy termin kursu to osobny link gdybyśmy tworzyli opis kursu przypisany do konkretnego kursu tworzylibyśmy duplikat treści, co powodowałoby spadek pozycji strony. Dlatego opis kursu tworzymy poprzez kategorię wirtualną. W systemie jest kategoria nadrzędna OPISY WARSZTATÓW. Tworząc kurs o nazwie Akademia rysunku dodajemy 10 kursów z 10 różnymi terminami, a następnie tworzymy nową kategorię pochodną kategorii OPISY WARSZTATÓW, gdzie dodajemy opis.

Widok listy kategorii widzimy główną grupę kategorii wirtualnej „OPISY WARSZTATÓW” oraz pochodne jej kategorie z nazwami warsztatów. Klikając pierwszy z nich otwieramy kategorię z pełnym opisem warsztatu.

Nastęnie po zapisaniu musimy zadbać, aby wszystkie kursy / warsztaty o nazwie KURS XYZ jak w/w kategoria znalazły się w kategorii KURS XYZ. Dzięki temu po kliknięciu w opis danej kategorii otrzymamy taki efekt, że pod niepowtarzalnym opisem nie posiadającym duplikatu treści otrzymamy listę kursów w postaci tabeli jak poniżej.

Zalecany schemat pracy jest następujący. Przed wprowadzeniem kursów tworzymy kategorie (segmentację) oraz jedną kategorię z nazwą kursu w celu wklejenia opisu. Następnie tworząc kursy na ten i kolejne lata przypinamy warsztaty / kursy do kategorii i jednej z opisem. Dzięki temu zmieniamy jeden opis i zapewniamy ciągłość pozycjonowania.

Po stworzeniu kategorii-opisu warsztatu w systemie utworzony będzie link dostępny przez stronę główną na podstronie opisy warsztatów. Stosowny link kopiujemy i wklejamy przy tworzeniu kursu (albo przy imporcie dodajemy do odpowiedniej kolumny EXCEL) - temat omawiany w artykule tworzenie nowego kursu.