Komponent K2 - Sortowanie elementów w widoku listy artykułów#

Data: 2012-08-08 23:10:04

Na stronach z dużą ilością artykułów sortowanie na liście artykułów jest przydatną funkcją, dzięki której możemy szybko znaleźć artykuł do edycji, bądź dodać nowyw wybranej kategorii.

A - kliknięcie na ORDER (kolejność) aktywuje funkcję kolejności, dzięki czemu pojawiają się strzałki dzięki którym możemy przesuwać artykuły góra/dół bądź wpisać numery artykułów według których chcielibyśmy je poukładać. Po wprowadzonych zmianach klikamy ikonkę dyskietki obok ORDER (kolejność) co zapisuje wprowadozne zmiany.

B - opcje filtrów to potężna funkcja, która powinna być używana przez redaktorów K2. Tutaj możemy wysortować tylko elementy usunięte TRASHED, bądź artykuły z określonej kategorii. Warto dodać, że po wyborze kategorii jeśli klikniemy NEW, to nowy artykuł jest tworzony w wybranej kategorii. Zatem jeśli dodajemy więcej artykułów w określonej kategorii, to warto wybrać ją w opcji filtrowania, bo dzięki temu nie będziemy musieli każdorazowo wybierać kategorii w oknie nowego artykułu. System będzie pamiętał wybór z poprzedniego okna.

C - kliknięcie na którymkolwiek ze słów nagłówka tabeli czyli np. TITLE (tytuł), ID (numer ID), DATE CREATED (data utworzenia)… sortuje nam artykuły od najnowszych do najstarszych. Jeśli np. chcemy zobaczyć na górze listy najpierw nieopublikowane artykuły, to klikamy na słowo PUBLISHED (opublikowany).