Widgety w Magento - tworzenie promocji#

Data: 2020-10-19 08:12:00

BLOKI w Magento pozwalają na automatyzację pokazywanych treści i np. stworzenie bloku promocji z produktami wyświetlanymi wg konkretnego klucza.

W opisywanej sytuacji zakładamy, że BLOK został utworzony a następnie przypisany jako WIDGET w konkretnej pozycji szablonu (to sprawia, że jest wyświetlany w szablonie przy przeglądaniu strony).

Logujemy się do panelu administracyjnego. Wybieramy ZAWARTOŚĆ > BLOKI

z listy wybieramy odpowiedni blok w naszym przypadku będzie to PROMOCJE STRONA GŁÓWNA (identyfikator promocje2).

Na powyższym zrzucie widzimy, że blok jest WYŁĄCZONY (nie jest widoczny na stronie ma status nieopublikowany). Interesuje nas zawartość edytora oraz włącznik bloku. W edytorze mamy tekst formatowany HTML oraz specjalny WIDGET (CATALOG PRODUCT LIST) który jest zdefiniowany do pokazywania produktów wg klucza.

Klikając na widget widzimy jego opcje:

W przypadku predefiniowanych widgetów utworzonych przez Cenobitz.com interesuje nas tylko edycja warunków, które określają zakres logiczny sortujący produkty. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić jakie produkty mają być pokazywane a jakie nie. Istnieje także możliwość ręcznego wskazania SKU poszczególnych produktów albo całej kategorii.

Czerwony X usuwa warunek klikając na warunek możemy go edytować poniżej przykład edycji kategorii.

klikając OTWÓRZ SELEKTOR (oznaczone na czerwono) otwiera nam się lista kategorii do wyboru.

Po wyedytowaniu warunków można zapisać i opublikować BLOK. Publikacja bloku odbywa się poprzez zmianę STATUSU (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE).