Plan lekcji, sesje warsztatów#

Data: 2016-08-19 11:10:08

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Pełną funkcjonalność system osiąga wtedy, gdy do każdego kursu trwającego np. 3 miesiące przyporządkujemy indywidualne sesje na każdy dzień. Jak to zrobić?

W widoku Warsztatów tam gdzie mamy listę wszystkich warsztatów w kolumnie Zajęcia mamy ilość przypisanych / zdefiniowanych godzin lekcyjnych tzw. sesji. Dla przykładu poniższe zajęcia posiadają 5 przypisanych przykładowych sesji.

Klikając ikonę kartek i cyfrę 5 przechodzimy do okna sesji przypisanych do tego konkretnego warsztatu.

Widzimy tutaj konkretne terminy godzin lekcyjnych/sesji dla danego warsztatu. Możemy dodać bądź zmienić terminy.Kllikając na każdy termin możemy zmienić salę lekcyjną albo godzinę odbywania się zajęć.

Po zapisaniu zmian są one natychmiast widoczne na stronie internetowej. Pozwala to na uniknięcie błędów w przepływie informacji na temat warsztatów.

Jest to bardzo dogodna forma zarządzania planem lekcji/zajęć, ponieważ osoba zamawiająca widzi harmonogram zajęć na bieżąco aktualizowany w swoim panelu zamówień. Dlatego jeśli mamy zmianę terminu 2016-10-27 z godziny 17:15 na godzinę 20:00 wystarczy wyedytować tę pozycję i po zapisaniu zmiany będą widoczne w widoku planu kalendarza miesięcznego, historii zamówień a także szczegółów tego konkretnego kursu. Jak to wygląda na stronie internetowej?

W przypadku jeśli mamy setki kursów / warsztatów i wprowadzanie ręczne sesji/lekcji nie jest możliwe można te dane zaimportować z pliku EXCEL poprzez odpowiednie przygotowanie terminów zgodnie z wytycznymi producenta systemu.