KIonowanie istniejącego warsztatu/kursu#

Data: 2016-09-27 13:07:50

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Dodawanie kursów i nowych terminów jest o wiele prostsze jeśli klonujemy warsztat z już istniejącego. Bardzo przyspiesza to pracę. Po sklonowaniu możemy zmienić daty, cenę i inne wymagane rzeczy.

Przechodzimy do KOMPONENTY > Menadżer kursów > WARSZTATY otworzy nam się widok tabeli kursów. Wyszukujemy kurs, który chcemy sklonować i klikamy w niego.

Po otwarciu istniejącego kursu natychmiast klikamy ZAPISZ JAKO KOPIĘ. Po zapisaniu zostajemy w tym samym oknie Nazwa kursu/warsztatu będzie miała dopisaną cyfrę w tytule oraz zmieniony ID.

Po sklonowaniu bardzo ważne jest abyśmy poprawili tytuł oraz cenę i terminy. Jeśli prowadzący ulega zmianie, to także poprawmy ten element.

Klonowanie jest przydatne jeśli w przyszłości będziemy mieli archiwalne kursy i na nowy rok będziemy chcieli stworzyć kolejne terminy.

Ważne, aby po sklonowaniu sprawdzić SESJE / LEKCJE przypisane do danego kursu, czy odpowiadają temu, co chcieliśmy osiągnąć, czy może trzeba je poprawić. Poniżej na czerwono zaznaczone jak przejść do SESJI danego warsztatu w widoku kursów.