Joomla odzyskiwanie hasła administratora#

Data: 2011-05-23 10:15:40

Jeśli zapomnieliśmy hasło administratora, nie możemy go odzyskać via email oraz nie możemy go zmienić w tradycyjny sposób mamy bardzo szybką i prostą możliwość odzyskania dostępu: należy zalogować się do panelu phpMyAdmin w którym zarządzamy bazą MYSQL. Następnie wybieramy bazę danych z listy (zazwyczaj w przypadku małych hostingów i jednej strony będzie to jedna baza) i z zakładki wybieramy SQL (patrz poniższy obrazek na prawo od STRUKTURA):


następnie po wybraniu **SQL **w polu wpisujemy poniższą komendę i wciskamy guzik wykonaj:

UPDATE jos_users SET password = MD5( «hacker» ) WHERE jos_users.username = „admin”;

Po tym działaniu użytkownik admin będzie miał hasło hacker. Oczywiście po zalogowaniu należy natychmiast zmienić hasło.

Tworzenie użytkownika admin w MySql

Jeśli nie ma użytkownika admin. Należy stworzyć nowy wpis "admin" w jos_users dodając nową pozycję o nazwie admin. Po czym w celu ustawienia hasła możemy uruchomić powyższą komendę.