Joomla 2.5 - Tworzenie nowej pozycji menu w Joomla#

Data: 2012-06-03 16:00:52

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

W niniejszym artykule dowiesz się jak wistniejącym menutworzyć nowe pozycje bądź edytować istniejące. Po zalogwaniu się panelu administracyjnym systemu Joomla, przechodzimy w górnym menu MENU > MAIN MENU (albo inna nazwa menu które chcemy edytować np. top menu, sub menu). Po kliknięciu w rozwijalną listę górnego menu otwiera się podstrona** Projektant pozycji menu** z listą pozycji które są już obecne w systemie.

Tak samo jak w przypadku listy artykułów mamy na liście poszczególne pozycje wchodzące w skład menu. Klikając na nazwę wchodzimy w tryb edycji danej pozycji gdzie możemy zmienić nazwę, kolejność oraz inne parametry. Kolejność pozycji menu w widoku Projektanta możemy zmienić klikając w tabeli na słowo kloejność - wtedy pojawią nam się strzałki przy każdej pozycji oraz liczby porządkowe - klikając na strzałki możemy przenosić pozycje góra/dół. Najlepiej zmienić od razu numery przyporządkowując kolejność tak jak chcemy. Po zmianie kolejności klikamy ikonę dyskietki obok słowa KOLEJNOŚĆ, dzięki czemu zapisujemy wprowadzone zmiany.

Jeśli klikniemy na istniejącą pozycję, to otworzy się okno edycji.

W tym oknie możemy zmienić typ pozycji (patrz niżej), zmienić tytuł, alias (z tego jest tworzony odnośnik), Status. Bardziej dogłębne zmiany są polecane tylko zaawansowanym użytkownikom. Po wprowadzeniu zmian mamy opcję ZAPISZ - zapisuje i zostaje w oknie edycji, ZAPISZ I ZAMKNIJ - zapisuje i wychodzi, ZAPISZ I NOWY - zapisuje i tworzy nową pozycję menu, ZAPISZ JAKO KOPIĘ - pozwala na szybkie stworzenie duplikatu (w tym przypadku oprócz zmiany nazwy trzeba wykasować pole alias, aby system przy zapisywaniu utworzył nowy). ZAMKNIJ - zamyka bez zapisywania.

Wracając do listy naszych pozycji menu jeśli chcemy utworzyć nową pozycję MENU, to klikamy UTWÓRZ. Pojawia nam się podobne okno jak w przypadku edycji istniejącego artykułu, jednakże z pusytmi polami. Najważniejsze co musimy zrobić, to wybrać typ pozycji MENU.

KONTAKTY - pozwala nam na stworzenie odnośnika np. do formularza kontaktowego, ARTYKUŁY, pozwala nam na stworzenie odnośnika albo do pojedynczego artykułu, albo do listy artykułów (jak na blogu) z wybranej kategorii. Pozostałe typy menu zalecam tylko dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Po wybraniu typu menu musimy nadać pozycji: TYTUŁ, STATUS i następnie możemy zapisać.

To najbardziej elementarne rzeczy, które powinniście wiedzieć przy edycji i tworzeniu menu. Po głębszą wiedzę odsyłam do bardziej specjalistycznych publikacji.

Jeśli macie jakieś dodatkowe problemy i pytania zapraszam do publikowania ich w komentarzach do posta.