Komponent K2 - Dodawanie zdjęć i plików#

Data: 2012-08-08 14:38:29

Komponent K2 posiada własny system zarządzania plikami o nazwie MEDIA MANAGER. Odnośnik znajdziemy w rozwijalnym menu bądź po przejściu do K2 zobaczymy na pasku zakładek obok ITEMS, CATEGORIES… także zakładkę MEDIA MANAGER.

Korzystanie z MEDIA MANAGERA jest intuicyjne i pozwala nam wysłać pliki z dysku komputera na serwer. Te pliki (obrazki itp.) możemy później w trakcie tworzeni artykułu K2 zamieścić w artykule, dzięki czemu będą dostępne dla czytelników.

MEDIA MANAGER umożliwia tworzenie folderów, kasowanie i wysyłanie plików, zmianę nazwy plików.

Jeśli w Joomla zainstalowany jest edytor JCE, to mamy możliwość już w oknie edycji (czyli nie tylko w MEDIA MANAGER) dodawać zdjęcia poprzez wysłanie ich z dysku na serwer.