Woocommerce - dodawanie produktu z wariantami#

Data: 2018-07-04 11:43:36

Szczegółowa dokumentacja znajduje się na stronie projektuhttps://docs.woocommerce.com/document/variable-product/

Z poniższego tutoriala dowiecie się Państwo jak dodawać produkt z wariantami.

Po zalogowaniu do zaplecza sklepu idziemy do PRODUKTY > WSZYSTKIE PRODUKTY klikamy DODAJ NOWY, aby utworzyć nowy produkt.

Tworzymy produkt nadając mu nazwę, opis, zdjęcie produktu. W sekcji DANE PRODUKTU wybieramy PRODUKT Z WARIANTAMI.

Następnie przechodzimy do zakładku ATRYBUTY i tworzymy NOWY ATRYBUT KLIKAJĄC guzik DODAJ.

Objaśnienie.

W polu NAZWA wpisujemy nazwę atrybutu. W polu obok wpisujemy rozdzielone znakami | różne warianty - mogą to być na przykład:

nazwa produktu X|nazwa produku Y| nazwa produktu Z

po zapisaniu atrybutów klikamy zakładkę WARIANTY i wybieramy opcję UTWÓRZ WARIANTY ZE WSZYSTKICH ATRYBUTÓW i akceptujemy IDŹ. W efekcie usyskamy 4 produkty grupowane w naszym produkcie głównym (który edytujemy).

Produkty #2970, #2971, #2972, #2973 nie będą widoczne, dopóki nie wprowadzimy ceny. Klikamy na belce obok rozwijalnej listy tak, aby pokazać ustawienia danego produktu. Następnie możemy wprowadzić cenę. Po wprowadzeniu ceny dla każdego z wariantów zapisujemy produkt i publikujemy.

Efekt na stronie jaki uzyskamy prezentuje się tak: