Synchronizacja kontaktów z Nextcloud na urządzeniu Android#

W tym artykule omówimy, jak zsynchronizować kontakty z Nextcloud na urządzeniu Android. Zalecana metoda to użycie aplikacji Nextcloud oraz DAVx⁵.

Synchronizacja z użyciem aplikacji Nextcloud (zalecane)#

Aplikacja Nextcloud na Androida jest zintegrowana z DAVx⁵, co ułatwia proces konfiguracji. Możemy skorzystać z tego rozwiązania, aby nie musieć wprowadzać URL bazy oraz tworzyć specyficznego dla urządzenia hasła.

 1. Zainstaluj aplikację Nextcloud na swoim urządzeniu Android.

 2. Otwórz Ustawienia aplikacji Nextcloud.

 3. Wybierz opcję „Synchronizuj kalendarz & kontakty”.

 4. Otworzy się DAVx⁵ z logowaniem Nextcloud.

 5. Kontynuuj konfigurację DAVx⁵, jak zwykle (zobacz poniżej).

Konfiguracja CalDAV/CardDAV#

 • URL bazy: /remote.php/dav (na przykład: https://example.com/nextcloud/remote.php/dav)

 • Metoda grupy kontaktów: grupy są kategoriami na kontakt (inne metody są obsługiwane po stronie serwera, ale aplikacja Kontakty Nextcloud obecnie korzysta tylko z KATEGORII)

 • Nazwa użytkownika i hasło: twoja nazwa użytkownika w Nextcloud i

  • specyficzne dla urządzenia hasło dla DAVx⁵ (zalecane ze względu na wydajność i bezpieczeństwo; wymagane, jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA))

  • w przeciwnym razie, hasło do konta (niezalecane)

Konfiguracja WebDAV#

Można uzyskać dostęp do swoich plików Nextcloud za pomocą funkcji montowania WebDAV w DAVx⁵.

 • URL WebDAV: https://nextcloud.example.com/remote.php/webdav

 • Nazwa użytkownika i hasło: takie samo jak dla CalDAV/CardDAV (zalecamy korzystanie ze specyficznego dla urządzenia hasła)

Zalecamy korzystanie z aplikacji Nextcloud do dostępu i synchronizacji plików z Androidem. Niemniej jednak, mogą istnieć przypadki, gdy DAVx⁵ będzie lepszym rozwiązaniem (na przykład, do strumieniowania dużych plików). Można również korzystać z obu aplikacji równocześnie.