Magento 2.3 tworzenie ceny promocyjnej dla produktu#

Data: 2020-11-17 15:05:06

Z tutoriala dowiesz się jak zrobić aby produkt miał przekreśloną cenę i pokazaną promocyjną.

Musimy otworzyć każdy produkt jaki chcemy porzecenić - w zapleczu otwieramy KATALOG > PRODUKTY.

Następnie wybieramy produkt i wchodzimy w jego edycję pod polem CENA klikamy link CENA

otworzy się okno z możliwością zrobienia czasowej ceny rabatowej. Edytujemy jak na poniższym zrzucie i po edycji zapisujemy. Oczywiście w sklepie operujemy cenami netto!!!

Efekt w zależności od szablonów i projektu może się różnić, ale powinien dawać przekreśloną cenę wyjściową i nową cenę promocyjną.