Joomla 2.5 - Problem z logowaniem Joomla 500 - An error has occurred#

Data: 2012-07-06 12:06:22

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

W przypadku problemu z logowaniem Joomla i otrzymania komunikatu500 - An error has occurred - podczas logowania do panelu administracyjnego musimy zalogować się do PHPmyadmin i wyczyścić tabelę _session

Po dokonaniu tej czynności należy odświeżyć przeglądarkę i ponownie się zalogować.

Jeśli w/w działanie nie pomoże, to znaczy, że może być problem z ustawieniami praw dostępu do katalogów. Najczęściej problem z logowaniem to kwestia złych, przestarzałych wpisów w tabeli _session bazy danych. Problem występuje także bardzo często przy przenoszeniu witryn na inny hosting.

Uwaga! Każdorazowo przed jakimikolwiek działaniami na bazie danych należy zrobić kopię bezpieczeństwa bazy danych. Wykonanie kopii nie gwarantuje nam integralności danych (szczególnie w przypadku starszych stron zakładanych na wcześniejszych wersjach MYSQL).

Powyższy artykuł powstał na bazie pytań naszych Klientów: nie mogę się zalogować do panelu administracyjnego Joomla, podczas logowania do panelu administracyjnego Joomla otrzymuję komunikat 500 - an error has occured.