Wersjonowanie artykułów - przywracanie poprzedniej wersji artykułu Joomla#

Data: 2022-01-31 11:55:13

.Od kilku lat Joomla oferuje wersjonowanie artykułów i niektórych treści, dzięki czemu w przypadku zepsucia treści artykułu można przywrócić jego poprzednią wersję.

W przypadku artykułów aby korzystać z wersjonowania musi być ustawione ile wersji wstecz system ma zapisywać w bazie danych. Można to włączyć w opcjach Artykułów partrz poniższy zrzut erkanu Opcja WŁĄCZ WERSJE oraz MAKSIMUM WERSJI (ustawione 30).

Jeśli mamy włączone wersjonowanie i chcemy przywrócić poprzednią wersję, to wchodzimy w artykuł który chcemy przywrócić i na górze mamy przycisk WERSJE (obok ZAPISZ JAKO KOPIĘ).

Po kliknięciu WERSJE pojawi nam się okno z dostępnymi opcjami. Możemy oznaczyć tam która wersja ma zostać zachowana na zawsze (gwiazdka), porównać wersje oraz przywrócić taką, która jest odpowiednia. Po przywróceniu wersji należy zapisać artykuł.

W niektórych przypadkach może być aktywowana pamięć podręczna w celu przyspieszenia działania strony. Dlatego jeśli po odświeżeniu strony nie widzimy tego co w trybie edycji na zapleczu proszę w górnym menu SYSTEM > OPRÓŻNIJ BUFOR wyczyścić wszystkie pozycje - zostaną one przy odświeżeniu strony odtworzone w celu przyspieszenia wczytywania strony. Jeszcze raz dotyczy to tylko sytuacji gdy w SYSTEM > KONFIGURACJA GLOBALNA w sekcji SYSTEM mamy uruchomioną PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ.