VirtueMart - Edycja karty kategorii produktu VirtueMart#

Data: 2013-04-07 20:40:15

Informacja

Ten artykuł jest archiwalny i dotyczy technologii już dawno wycofanych. Jest prezentowany w celach edukacyjno-informacyjnych.

Gdy tworzymy nową, bądź edytujemy istniejącą kategorię produktu VirtueMart widzimy okno EDYCJI KATEGORII. Możemy tam wpisaćNAZWĘ KATEGORII, ustawić opcję czy kategoria jest włączona czy wyłączona (publikacja) napisać **OPIS **kategorii, a także ustawić KOLEJNOŚĆ KATEGORII,

co sprawi, że np. możemy nowo tworzoną kategorię SERWETKI przypisać jako podrzędną innej kategorii. Nazwa kolejność kategorii jest dosyć źle przetłumaczona przez polski zespół tłumaczy, bo edytujemy ZALEŻNOŚĆ KATEGORII. Pozostałe opcje są dosyć proste i czytelne: domyślna liczba produktów w wierszu - tutaj możemy ustawić dla danej kategorii inny parametr niż w całym sklepie. Jeśli sklep ma ustawiony 1 produkt w wierszu możemy ustawić dla konkretnej kategorii 2 albo 3 produkty w wierszu.

Jak dodawać obrazki kategorii omawiam w osobnym artykule.